Lapinlahden Yrittäjät

Yrittäjä, liity jäseneksi

Yhdistys

Lapinlahden yrittäjät on paikallisyhdistys, jonka jäsenmäärä on noin 100. Toimintamme tavoitteena on yrittäjyyden vahvistaminen ja yrittäjien hyvinvoinnin lisääminen.

Pyrimme siihen, että yrittäjyys ja yrittäminen on ihmisten arkipäivää. Puhumme yrittäjien toimintaedellytysten puolesta.

Uskomme parempaan huomiseen. Yhdessä olemme enemmän!

Yrittäjäjärjestö toimii kolmiportaisesti. Jäsen kuuluu omaan paikallisyhdistykseensä, mutta saa yhdellä jäsenmaksulla koko järjestöketjun edut.

Aluejärjestö Savon Yrittäjillä on vaikuttajan ja PK-yrittäjyyden asiantuntijan rooli Pohjois-Savon alueella. Kattojärjestö Suomen Yrittäjät ajaa yrittäjien etuja mm. maan hallituksen, eduskunnan ja keskeisten etujärjestöjen suuntaan sekä Euroopan Unionissa. Paikallisyhdistykset vaikuttavat kunnalliseen ja seudulliseen päätöksentekoon elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Lapinlahti.net

Lapinlahti.net Webbiriihi

Webbiriihi